Plánovací a komunikační
datová
platforma

Pro udržitelný rozvoj, snadnou koordinaci
— přehledně a na jednom místě.

Spuštění: Q1 2024

Gopiner pomáhá

Pomáhá plně zastupovat své občany a úspěšně naplňovat společenské cíle.

V souladu se závazky, které vyplývají z platného Strategického rámce 2030 přijatým usnesením vlády ČR č. 292 z 19.4.2017, usilovat o společný rozvoj, který směřuje k naplňování globální vize udržitelného rozvoje v souladu s místními potřebami a možnostmi.

 • Umožňuje trvalou kontrolu a ověřování podoby uznaného veřejného zájmu.
 • Pomáhá vytvářet udržitelné funkční regiony - spádová území s profesionální správou.
 • Vede ke stanovení společných cílů, určení priorit a hledání místně nejvhodnějšího řešení.
 • Rozvíjí koordinaci a zavádí principy subsidiární správy.
 • Zavádí metodu permanentních kulatých stolů.
 • Umožňuje komunikaci s občany, trvalé informování a sběr občanské zpětné vazby.
 • Inspiruje a motivuje, umožňuje sdílení dobré praxe.
 • Zavádí udržitelný management území, řešení detailu v souladu s potřebami celku.
 • Podpoří prosperitu, snižuje náklady, zvýší transparentnost, účelnost a konkurenceschopnost.

Memorandum o porozumění

Základní pilíře

Spádová území

Udržitelný rozvoj v souladu s národním strategickým rámcem.

Koordinace

Profesionální správa, standardní postupy a permanentní kulaté stoly.

GIS

Geograficky umístěná data

Přehledná struktura

Mapy

Komunikace

Sdílení, spolupráce

Zpětná vazba

Třídení dat

Více ve shrnutí (PDF).

Přináší zobrazovací rozhraní
dle odpovědnosti

Strategické
Kraje

Kraje zde prezentují strategická data.

Rozhraní je veřejně dostupné.

Oficiální
SamosprávyObčané

Samosprávy zde publikují oficiální data. Občané mohou vkládat svou zpětnou vazbu a náměty.

Rozhraní je veřejně dostupné.

Komunitní
OrganizaceFirmy

Data si zde spravují občané, spolky, organizace nebo firmy a mohou být dostupná jen členům daného týmu.

Nabízí snadno použitelné nástroje

 1. 1. Plně flexibilní formulář

  provázaný s mapou, který umožňuje zapojení ve všech 5 stupních participace.

  • Informování
  • Konzultace
  • Spolupráce bez možnosti rozhodovat
  • Spolurozhodování
  • Plné rozhodování
 2. 2. Metodický nástroj pro tvorbu strategií a udržitelné plánování

  s připravenými metodikami pro:

  • Tvorbu spádových území
  • Tvorbu strategického plánu
  • Strategii udržitelné mobility
  • Akční plán pro udržitelnou energii

  Metodiky jsou rozdělené do přehledných dílčích kroků s možností připojování parametrů, třídění dat, práce s mapou a integrace ostatních nástrojů.

 3. 3. Nástroj pro správu a řízení projektů

  Plná transparentnost procesů a odpovědností. Řízení od idee přes námět, záměr, k malému, nebo velkému projektu.

 4. 4. Nástroj pro správu jednání

  Nástroj managementu města i nástroj pro přípravu, vedení a správu jednání profesionální správy metodou permanentního kulatého stolu.

 5. 5. GIS nástroj pro správu vrstev

  Možnost skládání vlastních výkresů k prezentaci dat společně s ostatními nástroji.

  Nástroje umožňují vlastní komunikaci, práci s vlastními daty, tvorbu vlastních formulářů i metodických nástrojů pro celostní udržitelné plánování. Otevřené prostředí umožňuje kontrolu a sdílení dobré praxe.

 6. 6. Historie – Tisk uzavřených PDF

  Plné uchování původních postupů a dat s možností prokliku do živých dokumentů.

 7. 7. Gopiner Marketplace

  Rozhraní pro nabídku vlastního obsahu na svém profilu k využití dalšími uživateli Gopinera.

 8. 8. Zajistěte si financování

  Za pomoci našich partnerů, kteří přikládají důležitost udržitelnosti a strategickému plánování, můžete získat výhodnější podmínky financování.

  Staňte se partnerem pro financování

Gopiner Partner

Podpořte koordinaci, strategické plánování a udržitelný rozvoj zpřístupněním služeb a nástrojů Gopinera.

 • Zakupte kredity pro Vámi vybrané subjekty.
 • Podpořte rozšiřování metodických nástrojů.