Ceník

Co je zdarma

Využívání již existujících dat je vždy pro uživatele zdarma.

Data obcí a krajů jsou veřejná a globálně dostupná
 • Každý má přístup k informacím, jejichž platnost je zaručena samosprávou.
 • Každý si může ověřit soulad plánu obce, města s jeho strategií, nebo strategií kraje, nebo ČR.
 • Každý si může ověřit soulad svých záměrů a námětů s veřejným zájmem a potřebami (soulad s platnými strategiemi).
 • Každý si může rychle najít informace a data v detailu, který umožňuje vybírat nejlepší možnou variantu pro konkrétní řešení a rozhodování v území.
 • Každý může globálně dostupná data sdílet, předávat je dál a vyjadřovat se k nim.
 • Občan, organizace, komunita má díky profesionální správě a permanentnímu kulatému stolu jedno společné místo. Zde je možné upřesňovat potřeby veřejného zájmu, koordinovat a vytvářet podmínky pro odpovědnou správu volenými zástupci samosprávy. Projednávat vlastní náměty a záměry.
 • Jednotné prostředí nabízí prostor pro spolupráci, komunikaci a zapojení laické a odborné veřejnosti.
Komunitní data občanů, spolků, organizací jsou přístupna v rámci nastaveného teamu.
 • Každý si může založit vlastní komunitu, v rámci ní sdílet veřejná data, diskutovat nad nimi a komentovat je.
 • Každý si může z veřejných vrstev složit vlastní výkres.

Zpoplatněné služby

Jsou tehdy, pokud dochází k ativnímu využívání nástrojů.

Kreditový systém

 • Při využívání služeb dochází k čerpání kreditů.
 • Hodnota 1 kreditu odpovídá cca 1 Kč (v závislosti na předplaceném množství kreditů)
 • Kredity lze předplatit na období 1 měsíce nebo na 1 rok se slevou 10%.
  Na dokoupení kreditů v průběhu předplaceného období se sleva nevztahuje.
 • Nevyčerpané kredity se do dalšího období nepřevádí.
 • Každý uživatel má zdarma 120 kreditů na 1 rok pro využití libovolné dostupné služby Gopinera.

Vlastní objem čerpání dle ceníku

 • Kredity lze využít jak pro vlasntí potřebu, tak přes přístupový kód sdílet v rámci týmu.
 • Zvolte si požadovaný počet kreditů podle vašich potřeb a doby využití.

Doporučené předplatné dle využití

Metodiky

5 760 kreditů / rok

 

5 760 Kč

/ rok, bez DPH

 • Jednotlivé využití připravených metodik.

Profesionální

Plné využití všech nástrojů pro firmy a obce.

27 600 kreditů / rok

26 496 Kč

/ rok, bez DPH

Aktivní vytváření dokumentů a jejich organizace. Koordinace, správa, podpora komunit, komunikace.

Správa spádového území

8 400 kreditů / rok

 

8 400 Kč

/ rok, bez DPH

Správa strategických dokumentů.
Jednání, komunikace, formuláře, GIS.